KONTAKT

Efes Slovensko

Lachová 30, Bratislava 851 03

+421 950 467 217

e-mail: efes@efes.sk

Odberné miesto:
Čierny Les 1, Bratislava 821 07

+421 904 556 793

e-mail: obchod@efes.sk